Informació Preinscripció

Dates Preinscripció:    

Presentació sol·licituds de manera telemàtica: del 13 al 22 de maig.

Presentació de sol·licituds presencialment amb cita prèvia: del 19 al 22 de maig  (Cal trucar al 93-352-44-54).

Codi centre:  08007603

Correu centre:   preinscripcio2021@escola-arrels.cat

Com fer la tramitació telemàtica?

1. Podeu fer la preinscripció telemàtica des de qualsevol dispositiu connectat a la xarxa (ordinador, tauleta, mòbil…).

2. Ompliu el formulari que trobareu a preinscripcio.gencat.cat.

3. Un cop emplenat el formulari, reviseu les dades i premeu el botó “enviar”. Automàticament, les dades s’enviaran i es crearà un document digital de resguard en format PDF que cal que guardeu al dispositiu (ordinador, tauleta, mòbil…).

4. Feu una foto amb el mòbil o escanegeu tota la documentació general o específica que necessiteu en funció dels criteris que hagueu indicat al formulari.

5. Atenció: si l’adreça del DNI no coincideix amb la que feu constar a la preinscripció, cal especificar-ho en el correu electrònic que envieu amb la documentació i el resguard de la sol·licitud de preinscripció. L’adreça que feu constar es verificarà d’ofici sense necessitat d’aportar el volant de padró.

6. Envieu en un correu electrònic el document de resguard i tota la documentació en format digital (fotografies o arxius escanejats) a l’adreça electrònica del centre educatiu

preinscripcio2021@escola-arrels.cat

7. Assegureu-vos que rebeu confirmació de recepció.

Criteris de prioritat, puntuació i barems

Domicili habitual: 30 punts (o 20 per lloc de treball…)

Germans, pares o mares al centre: 40 punts

Renda mínima: 10 punts

Discapacitat d’infants, pares o mares: 10 punts

Famílies nombroses, monoparentals: 15 punts (complementari)

On presentar la sol·licitud?

HAS DE PRESENTAR la sol·licitud de forma telemàtica (del 13-22 de maig) preinscripcio.gencat.cat o en paper al centre que hagis triat en primera opció (CITA PRÈVIA, del 19 al 22 de maig).

Nosaltres tindrem a disposició els formularis a secretaria en el cas que no pugueu fer-ho telemàticament.

Només s’ha de presentar 1 sol·licitud.

Quan i com sabrem quina és la plaça obtinguda?

Tota aquesta informació anirà apareixent al web de la nostra escola.

Un cop lliurades les sol·licituds, s’assignen les places seguint el passos següents:

  1. Publicació de les llistes amb els barems provisionals: 29 de maig
  2. Reclamacions per les puntuacions provisionals dels barems: 2 al 5 de juny
  3. Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 9 de juny
  4. Sorteig de desempat: 9 de juny
  5. Publicació de les llistes amb els barems definitius: 11 juny
  6. Llistes amb les places adjudicades i llistes d’espera: 7 juliol

Fer la matrícula

Cal fer la matrícula entre el 13 al 17 de juliol

(encara que estiguis en llista d’espera cal fer la matrícula)

Podeu consultar tota la informació a Consorci d’Educació de Barcelona

error: Content is protected !!