Diploma Dual

La nostra escola ofereix El programa Diploma Dual creat i desenvolupat per Academica Corporation. 

El programa de Batxillerat Diploma Dual ofereix l’oportunitat d’obtenir dues titulacions simultàniament: el Batxillerat del país d’origen de l’alumne i el nord-americà. Així, l’estudiant cursa estudis en dues escoles a la vegada: a la del seu propi país de manera presencial i a l’americana de forma virtual.

Aquest projecte prepara els estudiants per adquirir els millors nivells de competència Língüística, tecnològica i personal, que els ajudarà a enfrontar-se amb un mercat de treball globalitzat i summament competitiu.

A través d’un disseny curricular virtual, avançat i innovador, que inclou assignatures optatives i atorga crèdits, Academica proporciona un alt nivell de preparació a tots els alumnes que vulguin accedir a les universitats nord-americanes.

Les classes s’imparteixen en anglès amb professors nadius, la qual cosa dóna l’oportunitat a l’alumne de practicar i millorar un idioma essencial en el mercat laboral actual.

COM S’ESTRUCTURA?

El sistema americà convalida el 75% de les assignatures del currículum espanyol. Així doncs, els alumnes només han de cursar el 25% de matèries americanes, que equival a 6 assignatures.

Avui en dia, existeixen tres opcions per estudiar el Batxillerat Dual;

  1. Començar a 3r ESO.
  2. Començar a 4t ESO.
  3. Començar a 1r Batxillerat

La nostra escola porta dos anys en aquest programa i actualment tenim un grup d’estudiants de 3r i 4t ESO fent assignatures del currículum Americà que els permetí avançar-se a l’inici del Batxillerat per poder aconseguir aquesta opció de titulació Dual.

Més informació a:

Horaris: de dll. a div. de 7:45 a 18h / (+34) 93 352 44 54 / secretaria@escola-arrels.cat

error: Content is protected !!