Diploma Dual

Benvolgudes famílies,

En la missió d’aprofundir i potenciar el multilingüisme des de l’escola, un any més, gràcies al conveni amb Academica Corporation –la principal institució escolar i educativa dels Estats Units i creadora del programa internacional de doble titulació “Diploma Dual”– volem oferir als nostres alumnes la possibilitat de cursar el DIPLOMA DUAL “BATXILLERAT DUAL AMERICÀ”.

El programa de Batxillerat Diploma Dual ofereix l’oportunitat d’obtenir dues titulacions simultàniament: el Batxillerat del país d’origen de l’alumne i el nord-americà. Així, l’estudiant cursa estudis en dues escoles a la vegada: a la del seu propi país de manera presencial i a l’americana de forma virtual.

El programa Diploma Dual es realitza 100% online i com si es tractés d’una extraescolar. Els alumnes hauran de cursar un total de 6 crèdits estatunidencs durant l’ESO i el Batxillerat que, juntament a la convalidació dels seus estudis a l’escola, els farà aconseguir, a més de la titulació de Batxillerat espanyol, la titulació de HighSchool dels Estats Units.

Aquest projecte prepara els estudiants per adquirir els millors nivells de competència Língüística, tecnològica i personal (Gestió, esforç, responsabilitat, organització i maduresa de l’alumne en l’estudi i el treball ), que els ajudarà a enfrontar-se amb un mercat de treball globalitzat i summament competitiu.

A través d’un disseny curricular virtual, avançat i innovador, que inclou assignatures optatives i atorga crèdits, Academica proporciona un alt nivell de preparació a tots els alumnes que vulguin accedir a les universitats nord-americanes.

A través d’un disseny curricular virtual, avançat i innovador, que inclou assignatures optatives i atorga crèdits, Academica proporciona un alt nivell de preparació a tots els alumnes que vulguin accedir a les universitats nord-americanes.

Les classes s’imparteixen en anglès amb professors nadius, la qual cosa dóna l’oportunitat a l’alumne de practicar i millorar un idioma essencial en el mercat laboral actual.

COM S’ESTRUCTURA?

El sistema americà convalida el 75% de les assignatures del currículum espanyol. Així doncs, els alumnes només han de cursar el 25% de matèries americanes, que equival a 6 assignatures.

Avui en dia, existeixen tres opcions per estudiar el Batxillerat Dual;

  1. Començar a 3r ESO.
  2. Començar a 4t ESO.
  3. Començar a 1r Batxillerat


La nostra escola porta tres anys en aquest programa i actualment tenim un grup d’estudiants de 3r i 4t ESO fent assignatures del currículum Americà que els permetí avançar-se a l’inici del Batxillerat per poder aconseguir aquesta opció de titulació Dual.

Més informació a:

Horaris: de dll. a div. de 7:45 a 18h / (+34) 93 352 44 54 / secretaria@escola-arrels.cat

error: Content is protected !!