Pastoral

Acompanyar el creixement personal - Educar en valors

Promovem la formació integral dels alumnes d’acord amb la dimensió cristiana de la vida per a construir-se com a persones solidàries i compromeses i així,  poder millorar la societat i el món.

Tenim com a referents els valors de l’Evangeli i el tarannà de la Institució Teresiana.

 Accions que portem a terme:

 • Bon dia, Arrels
 • Trobades d’interioritat i convivència
 • Voluntariat 
 • Campanyes solidàries
 • Celebracions
 • Projectes d’aprenentatge-servei
 • Visites a entitats
 • Implicació en el barri
 • Pares solidaris, fills voluntaris

« Creure bé i emmudir no és possible »

Pedro Poveda

Els nostres objectius

 • Anunciar el missatge de Jesús com un missatge ple de sentit i de valors que es poden viure i es viuen en la quotidianitat. Proposar recursos, mitjans i experiències que facilitin l’anunci del missatge cristià.                                           
 • Aprendre i ensenyar a viure dins de la pedagogia de l’amor: sentir-se estimat i estimar.                                     
 • Educació en valors: aquest any sota el lema: “Comencem fent!”
 • Formar una persona que sigui capaç de viure i conviure amb els altres i que alhora desenvolupi una actitud de compromís cap al nostre món amb el desig de canviar-lo. Que res els sigui indiferent.
 • Animar i impulsar l’acció Pastoral del centre, amb la col·laboració de professors, tutors, equip no docent, pares d’alumnes i altres col·laboradors, en el marc del projecte curricular del centre.
 • Impulsar, programar i dur a terme les activitats específiques d’animació cristiana en un marc de respecte i de llibertat.Connectats amb goig
error: Content is protected !!