Projecte educatiu

Apassionats per l'educació

L’Escola Arrels, arrelada des de l’any 1959 a la història del barri del Congrés de Barcelona, és un centre educatiu promogut per la Institució Teresiana.

La nostra Escola és humanitzadora, integradora, oberta al món i al servei de la persona, amb un profund compromís social que actua i s’orienta al futur. El nostre projecte educatiu està basat en els valors de l’Evangeli: l’amor, l’alegria i la senzillesa.

Formem persones crítiques, creatives, alegres i compromeses amb la societat, mitjançant una educació emocional que acompanya el creixement integral de la persona.

Posant l’alumne al centre de l’aprenentatge i acompanyant-lo durant tota la seva escolaritat, l’acollim i l’ajudem a desenvolupar al màxim les seves capacitats.

Comptem amb un equip humà en continua recerca i innovació que dóna resposta a les necessitats de cada moment a través de la reflexió crítica de la pràctica educativa; que estima, creu i s’implica en el projecte educatiu de l’Escola.

Som una escola que facilita la participació activa de les famílies en diferents activitats per a que visquin com a propi el projecte educatiu: compromeses en la missió i els valors de l’Escola.

« Hem de procurar que cada alumne doni de si mateix tot allò de bo que pugui donar »

Pedro Poveda

Arrels que fan créixer la vida

Promovem una formació integral de la persona per a que sigui capaç de transformar la realitat.
Eduquem als alumnes per a la solidaritat, la justícia, la pau i el compromís, arrelats en l’ajuda mútua, amb un clima de família que fomenta la comunicació i el diàleg i els prepara pel futur.

Arrels que ensenyen a viure

Treballem de forma col·laborativa utilitzant les habilitats personals i socials per formar ciutadans actius, responsables i sensibles a les necessitats del seu entorn.
Observem, treballem i apliquem els coneixements científics i tecnològics per desvetllar l’esperit de recerca i assolir hàbits saludables per a la pròpia persona i el medi ambient.
Oferim experiències i eines per expressar emocions i sentiments i desenvolupar la creativitat i iniciativa personal.

Arrels de present amb mirada de futur

Donem resposta constant als nous reptes educatius, preparant els nostres alumnes pels canvis constants de la societat: avenços tecnològics, multilingüisme…

El nostre projecte educatiu inclou metodologies innovadores com poden ser: el treball cooperatiu, les intel·ligències múltiples, l’aprenentatge-servei, el treball per projectes que afavoreixen l’autonomia i promouen l’adquisició de les competències.

Dins d’aquest interès constant per l’innovació des de l’any 2016 formem part de la xarxa d’escoles pel canvi que lideren conjuntament, l’escola nova 21, Rosa Sensat, l’ICE de la UAB i el Consorci d’Educació de Barcelona, amb l’objectiu d’avançar cap a un horitzó comú de transformació educativa.

Som una escola multilingüe (català, castellà, anglès i francès) que potencia la formació en llengua anglesa des de l’educació infantil.

Formem part del programa de l’ajuntament “escoles + sostenibles” que té per objectiu contribuir a la sostenibilitat des de l’educació amb el reconeixement de les escoles com a agents de canvi a la ciutat. Portem a terme iniciatives de millora de la pròpia escola i de l’entorn.

Oferim activitats extraescolars que amplien l’educació i la formació mes enllà de l’aula amb activitats musicals, teatrals, esportives…

Horaris: de dll. a div. de 7:45 a 18h / (+34) 93 352 44 54 / secretaria@escola-arrels.cat

error: Content is protected !!