Educació infantil

Protagonista del seu aprenentatge

Els nens i nenes d’aquesta etapa aprenen a ser creatius, a tenir curiositat,   a descobrir, a experimentar, a entendre el món que els envolta, a progressar en el moviment i domini del seu cos, a créixer en autonomia i autoestima,   a establir vincles i relacions, a comunicar-se.

A la nostra escola potenciem l’acollida dels nostres alumnes i el seu acompanyament, fent que trobin un clima de seguretat, estabilitat afectiva, en definitiva un ambient familiar.

La metodologia utilitzada es fonamenta en el treball de les capacitats potenciant l’aprenentatge constructiu i col·laboratiu on es promou la reflexió. L’alumne és el protagonista del seu aprenentatge.

TREBALL PER PROJECTES

El treball per projectes té en compte la participació de tots els nens a partir de la formulació d’hipòtesis, reptes i preguntes per desenvolupar una construcció conjunta del coneixement.

PROJECTE LECTOR

Convertim l’aula en un espai de comunicació on el nens avancen en l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura a través de la curiositat, potenciant la producció espontània  i sempre respectant el seu procés evolutiu. Utilitzem material d’elaboració pròpia: targetes amb paraules, frases; relació d’imatges amb paraules; llibre de lectura i llibreta d’escriptura.

ESCOLA MULTILÍNGÜE – PROJECTE PLAY & LEARN

Treballem amb el projecte Play & Learn que desenvolupa les intel·ligències múltiples.
L’aprenentatge de l’anglès passa a formar part del dia a dia, com la llengua materna. El joc forma part important de l’aprenentatge de la nova llengua.

MOTRICITAT INTEGRAL – MÈTODE OLIVERA

Volem desenvolupar al màxim les capacitats dels nostres alumnes i el seu creixement integral treballant les intel·ligències múltiples, l’educació amb valors fonamentat en la neuromotricitat i el descobriment de nous models corporals.

PROJECTE MATEMÀTIC

Programa de Bits: volem millorar la capacitat d’atenció, desenvolupar la memòria, augmentar el vocabulari, estimular la intel·ligència.
Projecte EntusiasMAT: basat en el desenvolupament de les intel·ligències múltiples, es treballa de manera contextualitzada, afavorint la motivació i la concentració. El joc i la manipulació són dos pilars fonamentals.

L’HORA DEL CONTE

És un moment màgic on gaudim d’un conte que ens   porten les fades. Aquests contes poden ser tradicionals o d’emocions, per aconseguir el seu desenvolupament integral.

VOLTA I GIRA

Els alumnes desenvolupen diferents activitats en diferents espais d’aprenentatge rotatius on els alumnes poden estimular la seva creativitat, actuar, observar, experimentar, construir, pensar, inventar, imaginar, expressar, compartir, emocionar-se… alhora que interactuen amb els companys de P3, P4 i P5.

NOVES TECNOLOGIES I INNOVACIÓ

Apostem per l’ús responsable de les noves tecnologies i  és un recurs indispensable per cada una de les matèries. Utilitzem diferents recursos multimèdia interactius. Totes les aules d’infantil estan dotades de pissarres digitals que utilitzem com a eina habitual a totes les àrees. Treball de la robòtica.

ESCOLA SOSTENIBLE – ARRELS + ECO

L’escola forma part del programa “escoles + sostenibles” impulsat per l’Ajuntament de Barcelona, que té com a objectiu la recollida selectiva de residus i la promoció del consum responsable. Els alumnes estan implicats en el programa mitjançant uns representants.

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Atenem les diversitats dels alumnes oferint diferents suports, material diversificat, fent propostes amplies per donar resposta a les necessitats específiques de cada un dels alumnes.
Proposem activitats grups flexibles, petits grups…

ACOMPANYAR EL CREIXEMENT PERSONAL – EDUCAR EN VALORS

A la nostra escola és important la dimensió cristiana de la vida per a construir-se com a persones solidàries i compromeses i així poder millorar la societat i el món. Accions que portem a terme: “Bon dia, arrels”, campanyes solidàries, celebracions.

Horaris: de dll. a div. de 7:45 a 18h / (+34) 93 352 44 54 / secretaria@escola-arrels.cat

error: Content is protected !!