Canal ètic

Benvingut al Canal Ètic de L’Escola Arrels.

Per a informació, suggeriments o queixes, sisplau cliqueu aquí>>.

A través d’aquest espai podrà comunicar la informació relativa a un supòsit fet delictiu del qual tingui coneixement i que tingui relació amb la nostra entitat.

Per a un correcte ús d’aquesta via de comunicació, és necessària la lectura de la política que enuncia els principis generals que es posen a la seva disposició. Aquí hi podrà trobar tota la informació sobre els supòsits d’aplicació en què es fonamenta, així com també la seva operativa i els drets de les parts implicades.

Si desitja mantenir-se en l’anonimat, simplement marqui la casella “denúncia anònima” que consta en el formulari. Una vegada enviada la comunicació, rebrà automàticament un codi d’identificació a través del qual podrà conèixer, en qualsevol moment, l’estat d’aquesta tramitació al llarg del procediment de gestió. El codi d’identificació, davant denúncies anònimes, serà l’única via d’accés i seguiment i per tant és responsabilitat de l’informant la seva adequada conservació.

A continuació, el personal autoritzat rebrà la seva comunicació i li confirmarà la seva recepció dins del termini de set dies naturals establert per la normativa vigent d’aplicació. Així mateix, si fes falta ampliar-la informació per portar a efecte la comunicació en curs, se la hi requerirà a través del sistema de comunicació interna, garantint, en tot moment, la confidencialitat de l’informant i, exclusivament, per complir amb els tràmits que corresponguin per gestionar la seva comunicació.

Finalment, agraïm la seva iniciativa i li recordem el ferm compromís de la nostra entitat amb el compliment normatiu envers totes les persones o organitzacions involucrats en aquesta.

Per a més informació cliqui aquí.

Responsable de compliment normatiu: ARRELS S.L

error: Content is protected !!