Educació secundària

Aprendre a fer, aprendre a ser i aprendre a decidir

L’Etapa de Secundària, és una etapa plena de grans novetats pels nostres alumnes i per tot el sistema que els envolta. Es caracteritza pel descobriment i acceptació dels canvis físics, d’actitud i sobretot canvis en la seva manera de veure la realitat que els envolta. Tot plegat, és una gran oportunitat per desenvolupar habilitats i competències per ser un ciutadà o ciutadana responsable. El món de les relacions personals, és en aquest moment, un aspecte molt important en les seves vides, oferim les estratègies i eines necessàries per desenvolupar-se com a persones integradores i obertes a la diversitat. També, és una etapa important en la que, amb l’orientació adequada, decideixen el seu futur.
En aquest procés, l’adult esdevé referent important d’acompanyament i seguiment del creixement integral dels vostres fills i filles.
L’objectiu fonamental de l’Educació Secundària és proporcionar als vostres fills i filles un marc d’aprenentatge que els ajudi a adquirir les competències bàsiques a través de: el desenvolupament personal, la responsabilitat, la solidaritat, la innovació i tecnologia, aprenentatge cooperatiu i el treball per projectes.

L’ACCIÓ TUTORIAL I L’ORIENTACIÓ

L’acompanyament i seguiment de l’alumne, de forma sistemàtica, és un dels aspectes fonamentals del nostre projecte educatiu, acompanyament integral en tots els aspectes del seu creixement i desenvolupament. Tots els docents aporten la seva dimensió educadora, però és el tutor/a qui coordina l’equip docent en el procés d’aprenentatge, seguiment i orientació de l’alumnat. S’estableixen relacions properes amb les famílies per tal de treballar conjuntament.

APRENENTATGE PER PROJECTES

Promovem l’aprenentatge significatiu a partir del treball cooperatiu i interdisciplinari enllaçant els continguts curriculars amb la realitat més propera als alumnes comptant amb la participació d’especialistes vinculats als projectes. Són projectes per a la vida, els ajuden a prendre consciència i desvetllen en ells una visió crítica sobre la nostra realitat. Com exemples tenim: “Fem un telenotícies” i “Això té tela”

PROJECTES D’APRENENTATGE SERVEI

És una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei en un sol projecte ben articulat, en el que els participants s’impliquen en necessitats reals de l’entorn.
A la secundària proposem tres projectes d’aprenentatge-servei: “Posem-nos vermells”, “Conviure és viure”                  i “Aprenem junts els uns amb els altres” en els que els alumnes entren en contacte amb diferents col·lectius del barri desenvolupant l’habilitat i la capacitat de la mirada a la realitat amb responsabilitat i compromís.

TREBALLS EN GRUPS COOPERATIUS

Treballem en equip a classe i, per tant, aprenem de forma cooperativa de manera sistemàtica i persistent. Ensenyem als alumnes a treballar en equip, com una estratègia que ajuda a assolir la competència d’aprendre a aprendre.

ESCOLA MULTILÍNGÜE

Apostem per una escola que impulsa la competència comunicativa i lingüística en llengua anglesa, francesa i alemany com optativa. Per assolir aquesta competència, s’utilitzen diferents recursos en les diverses llengües i poden presentar-se a les certificacions externes a través del Cambridge University.

NOVES TECNOLOGIES I INNOVACIÓ

Apostem per l’us responsable de les noves tecnologies i és un recurs indispensable per cada una de les matèries. Utilitzem diferents recursos multimèdia interactius. Totes les aules estan dotades de pissarres digitals. Treballem la robòtica com element bàsic.

SCIENCE BITS

Aquest és un projecte que ajuda a aprendre les Ciències Naturals de forma motivadora, basada en la teoria constructivista de l’aprenentatge. Possibilita el creixement de l’autonomia i responsabilitat de l’alumne.

MOMENTS DE LECTURA

Considerem la lectura i la comprensió com eixos que vertebren l’aprenentatge, per aquest motiu, dediquem cada dia 15 minuts de lectura a l’aula. La comprensió i expressió escrita són elements necessaris per aprendre, fomentant la creativitat.

ESCOLA SOSTENIBLE – ARRELS + ECO

L’escola forma part del programa “escoles + sostenibles” impulsat per l’Ajuntament de Barcelona, que té com a objectiu la recollida selectiva de residus i la promoció del consum responsable. Els alumnes estan implicats en el programa mitjançant uns representants.

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Atenem la diversitat dels alumnes oferint diferents recursos: grups de matemàtiques heterogenis reduïts 3X2, recolzament individual alumnes que ho necessiten, oferim material diversificat i propostes àmplies adaptades a la necessitat de cada alumne.

ACOMPANYAR EL CREIXEMENT PERSONAL – EDUCAR EN VALORS

A la nostra escola és important la dimensió cristiana        de la vida per a construir-se com a persones solidàries        i compromeses i així poder millorar la societat i el món. Accions que portem a terme: “Bon dia, arrels”, pregària del mati, Campanyes solidàries, celebracions.

Horaris: de dll. a div. de 7:45 a 18h / (+34) 93 352 44 54 / secretaria@escola-arrels.cat

error: Content is protected !!