Estudis

Estudiar a l'Arrels

A l’escola Arrels oferim els estudis d’educació infantil, educació primària i educació secundària. Ho fem amb un eix en comú, un clima familiar i proper que fomenta la comunicació i el diàleg i tot amb un professorat de primer nivell.

Perfil competencial de l'alumne

  • Desenvolupar la Identitat cristiana, fent servir la interiorització, el silenci i el compromís per viure els valors de l’Evangeli com l’amor, la justícia i la solidaritat.

  • Saber treballar de manera col·laborativa utilitzant les habilitats personals i socials mitjançant el coneixement de la societat actual per arribar a ser un ciutadà actiu i responsable.

  • Fer servir l’argumentació per expressar opinions en diferents llengües, amb la finalitat de ser respectuós, crític, dialogant, empàtic i sensible a les necessitats de l’entorn.

  • Resoldre problemes de la vida quotidiana mitjançant el raonament, la lògica, la deducció i el càlcul per arribar a ser autònom, competent i amb iniciativa personal.

  • Observar, reflexionar i aplicar els coneixements científics i tecnològics per desvetllar l’esperit de recerca i d’innovació i assolir hàbits saludables per a la pròpia persona i pel medi ambient.

  • Identificar i saber expressar sentiments i emocions mitjançant les habilitats artístiques (com les musicals, visuals i plàstiques) per desenvolupar la creativitat, la satisfacció personal i el coneixement del patrimoni cultural.

  • Saber interrelacionar els coneixements i saber-los comunicar als altres utilitzant estratègies d’aprenentatge i l’esforç personal per arribar a donar el millor de si mateix.

Horaris: de dll. a div. de 7:45 a 18h / (+34) 93 352 44 54 / secretaria@escola-arrels.cat

error: Content is protected !!