Educació primària

Integrem coneixements, transformem

L’escola és un espai rellevant en la vida dels infants pel que fa al seu desenvolupament integral. En aquesta etapa de creixement, la capacitat i les ganes d’aprendre són molt grans. L’equip de mestres, els companys i tota la comunitat educativa seran puntals imprescindibles que acompanyaran als alumnes en el seu camí per arribar a ser persones crítiques, creatives, alegres    i compromeses amb el món, capaces de crear el seu propi coneixement.

La implicació de la família com a pilar fonamental en l’educació de les persones té un paper essencial en el procés d’aprenentatge global dels fills i filles. És per això, que la complicitat i el suport recíprocs família-escola són imprescindibles per aconseguir que cada infant pugui arribar a donar el millor de si mateix.

PLA ACCIÓ TUTORIAL – PAT

Els tutors acompanyen i orienten els alumnes en el seu procés d’aprenentatge.
Es vetlla per la tasca conjunta de l’equip docent.
En comunicació constant amb les famílies.

TREBALL PER PROJECTES

Es desenvolupen les competències integrant tots els coneixements i s’afavoreix l’autonomia personal on l’alumne pren consciència del propi procés d’aprenentatge.
Treball cooperatiu i interdisciplinari.

NOVES TECNOLOGIES I INNOVACIÓ

Apostem per l’ús responsable de les noves tecnologies.
Utilitzem diferents recursos multimèdia interactius.
Totes les aules de primària estan dotades de suports digitals.

ESCOLA MULTILÍNGÜE

Treballem amb el programa Open Up de l’editorial Oxford per tal de desenvolupar les eines necessàries per a la comunicació en llengua anglesa i els valors per esdevenir ciutadans globals, el benestar emocional i l’obertura intercultural dels nostres alumnes.
Desdoblaments de grups – Speaking a partir de 4t de primària.
Preparació d’examens Cambridge amb examinadors externs. Activitat complementària de francés a cicle superior.

ESCOLA SOSTENIBLE – ARRELS + ECO

Participació en campanyes per a la sensibilització del consum responsable i sostenible com per exemple: l’ús d’embolcalls per l’entrepà, programa “Apilo” de recollida de piles, etc.
Hort escolar.
Recollida selectiva de residus.

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Atenció als diferents ritmes d’aprenentatge.
Agrupaments flexibles.
Reforç en els àrees instrumentals.

ACOMPANYAR EL CREIXEMENT PERSONAL – EDUCAR EN VALORS

“BON DIA, ARRELS” moment de pregària i reflexió al matí.
CAMPANYES SOLIDÀRIES I CELEBRACIONS
TREBALL DE VALORS AMB DIMENSIÓ CRISTIANA

Horaris: de dll. a div. de 7:45 a 18h / (+34) 93 352 44 54 / secretaria@escola-arrels.cat

error: Content is protected !!