Els espais de l’escola

Comencem amb els espais del cicle infantil:

Les aules de P3 es troben a la planta baixa de l’edifici de l’escola, s’hi accedeix a partir de la terrassa de l’edifici de P4 i P5 i de les rampes decorades amb els murals pintats per la il·lustradora Mercè Tous que condueixen al pati de P3. Trobem les dues classes de P3 cadascuna amb la seva pissarra digital i lavabos propis. Darrere les dues aules hi ha una tercera sala multiusos també utilitzada pels alumnes de P3.


Les aules de P4 es troben en la planta baixa de l’edifici d’Infantil, a l’entrada trobem una terrassa on hi ha un petit hort en construcció. Aquesta terrassa serveix a vegades en els dies que fa bo perquè els alumnes puguin fer classes a l’exterior. Les aules són molt lluminoses i donen directament al pati gran de l’escola on els alumnes surten en la seva pausa. Cadascuna de les classes té la seva pissarra digital. Hi ha els lavabos en el passadís molts pròxims a les portes de les classes. Cada classe al llarg del curs escolar i de les estacions o els projectes que porten a terme està decorada amb l’ajut de tots els alumnes.

Les aules de P5 es troben en el primer pis de l’edifici del cicle infantil. Són classes molt lluminoses cadascuna amb la seva pissarra digital i els materials necessaris per al dia a dia escolar. En aquest pis també trobem un lavabo i una tercera sala que s’utilitza com a taller d’arts pels alumnes.

Espais d’Educació Primària

Les aules de primària es troben en l’edifici principal en la planta principal, primera i segona planta. Totes les aules tenen grans finestrals tan si donen al carrer com si donen al patí de l’escola. Cada aula està equipada amb una pissarra digital i els materials necessaris per a l’aprenentatge dels alumnes segons el seu nivell.

En la planta principal també trobem la biblioteca, espai de lectura dels alumnes de 1r a 6è de Primària i de consultació pels alumnes de l’ESO. La biblioteca també serveix d’espai per les reunions o els espectacles que es duen a terme al llarg de l’any.

En la planta baixa de l’edifici principal trobem:

La capella, és on es fan les celebracions religioses.

El menjador, el servei de menjador està obert de dilluns a divendres i es porta a terme pels monitors que controlen i realitzen activitats amb els alumnes durant les dues hores de pausa.

El gimnàs, espai cobert que s’utilitza per a les activitats d’educació física i també per les activitats de motricitat dels alumnes del cicle infantil, entre altres activitats.

Espais d’Educació Secundària.

Les aules d’Educació Secundària es troben en el tercer i quart pis de l’edifici principal. Com les aules de primàries totes tenen grans finestrals i són lluminoses, totes estan equipades amb pissarres digitals. Hi ha dues aules d’informàtica que s’utilitzen quotidianament, tant sigui per aprofundir en alguna matèria o per fer treballs en grup. També hi ha l’aula de dibuix, el laboratori, l’aula de tecnologia. Cadascuna amb els materials necessaris per a les activitats proposades per l’equip pedagògic.


A part de tots els espais citats, l’escola té aules i sales de reunió per l’orientació psicopedagògica dels alumnes, les trobades amb els pares o el dia a dia amb els alumnes i l’aprenentatge individualitzat o en petit grup.

L’edifici principal té un ascensor que uneix totes les plantes, l’escola està adaptada per alumnes amb mobilitat reduïda.

Visita el nostre Tour Virtual

error: Content is protected !!